Risum Skole / Risem Schölj er en grund- og fællesskole som ligger ca. 5 km syd fra Nibøl i den vestlige del af landsbyen Risum-Lindholm (Nordfrisland). Risum Skole / Risem Schölj er en af 45 danske skoler i Sydslesvig. Der er et stort grønt område til skolen med idrætsfaciliteter og aktivitetsmuligheder.

Skolen er efter den slesvig-holstenske skolelov „staatlich anerkannt“ og består af en grundskole og udstationerede fællesskoleklasser. Grundskolen omfatter 1. til 4. klasse og den videreførende fællesskole med udstationerede fællesskoleklasser op til 8. klasse. Besøget af 9. klasse kan også være mulig med en begrundet ansøgning. Skolen afsluttes derfor normalt med et fællesskolebevis i 8. klasse eller en fællesskoleafslutningsbevis i 9. klasse.

Risum Skole / Risem Schölj tilhører de små skoler indenfor Dansk Skoleforeningen og har for tiden 34 elever fordelt på 1.-2. klasse, 3.-5. klasse og 6.-9. klasse. En skoleinspektør og 4 lærere sørger for en bred faglig og en individuel kvalifikation af børnene – støttet af en pedel og to rengøringsassistenter.

Forældresamarbejdet prioriteres højt. Skolen har en meget interesseret forældrekreds, som bakker op om skolen og skolens arrangementer. I den daglige undervisning lægges der vægt på samarbejde mellem lærerne, ligesom der skiftevis arbejdes med tværfaglige og projektorienterede emner. Undervisningen er præget af forskellige former for undervisning fra klasseundervisning og gruppearbejde til individuel undervisning. Skolen lægger også vægt på at styrke den internationale dimension. Således arbejder Risum Skole / Risem Schölj tæt sammen med andre etnisk-kulturelle mindretal i Europa.

Skolen er velforsynet med „it-teknik“, således er det muligt at samarbejde med vore internationale partnere via internet og email. Skolen er også forsynet med netværk, så der kan arbejdes med IT fra alle lokaler. Risum Skole / Risem Schölj har et højt aktivitetsniveau. Ud over sin tilknytning til det danske mindretal er Risum Skole / Risem Schölj også et etableret mødested for det frisiske mindretal. Et harmonisk forhold præger det daglige samarbejde mellem de to mindretal både i og udenfor skoletiden.

 Über uns

 Lait amt schölj